Home / News / รับสมัครงานช่าง

รับสมัครงานช่าง

บริษัท อิตาเลเซีย เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด แผนก FOOD SERVICE

 รับสมัครช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวช.                                                                                     จำนวน  2 อัตรา

 

รายละเอียดงาน

  1. เป็นงานติดตั้ง หรือซ่อม เครื่องครัว ให้กับร้านอาหาร Fast Food
  2. ปฎิบัติงาน วันจันทร์ –ศุกร์ เวลา 8.30 - 18.00 น.
  3. สามารถเดินทางออกปฏิบัติงาน ต่างจังหวัดได้

 

คุณสมบัติ

  1. อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. ระดับการศึกษา  ปวช. ขึ้นไป ( ไฟฟ้าหรือ อิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาเป็นพิเศษ)
  3. มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

 

รายได้ สวัสดิการ

  1. เงินเดือน 11,000 -13,000 บาท
  2. ค่าเบี้ยเลี้ยง ต่างจังหวัด
  3. ประกันสังคม
  4. เงินโบนัส ประจำปี

 

ติดต่อสมัครงาน

 

คุณสัมฤทธิ์  โทร  081 580 6311

E-mail: samrit@italasiagroup.com