Home / Event / บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

แจ้งความเคลื่อนไหวล่าสุดของแบรนด์เคเอฟซี ประเทศไทย

ในการเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่พนักงานร้านและพนักงานเดลิเวอรี่

ภายใต้แนวคิด "Always Original" เป็นวัฒนธรรมการทำงานใหม่ของแบรนด์ฯ

ในการส่งเสริมให้พนักงาน โดยเฉพาะหน้าร้าน ซึ่งส่วนมากอยู่ในกลุ่มเจนวาย

สามารถแสดงความเป็นตัวของตัวเองอย่างมั่นใจ ส่งผลให้เกิดความสุขและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

โดยเฉพาะการให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ