Home / Event / ภาพการฝึกอบรมการใช้งาน เตาทอดไก่ KFC

ภาพการฝึกอบรมการใช้งาน เตาทอดไก่ KFC

ภาพการฝึกอบรมการใช้งาน เตาทอดไก่ KFC
เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559

ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร้านอาหาร KFC นำทีมโดย คุณ หนุ่ย วชิรพันธุ์ อนุวัฒน์ CRG

ได้ให้เกียรติเข้ารับการฝึกอบอบรม การใช้เตาทอดไก่แยกกากแรงดัน ยี่ห้อ WINSTON

โดย คุณ Joke อรรถพล อรัญทิมา YUM ให้เกียรติเป็นพิธีกร

พร้อม คุณ สัมฤทธิ์ คูณทอง Italasia Electro Co.,Ltd.